Αποτελέσματα FCE fS May 2013

exam-results

Η αναμονή φτάνει στο τέλος. Στις 28 Ιουνίου θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της εξέτασης Cambridge FCE for Schools May 2013. Ευχόμαστε στους μαθητές μας Καλά Αποτελέσματα!!!

To Cambridge FCE for Schools είναι πτυχίο επιπέδου Β2 (Lower) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαΐκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Πληροφορίες

Δομή εξέτασης FCE

Ευρωπαΐκά επίπεδα γλωσσομάθειας

Past papers December 2009 FCE

Computer Based FCE

 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις 

Τμήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα